Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Thị trường kệ kho hàng trên thế giới và Việt Nam thế nào?

Kệ kho hàng (pallet racking system) là hệ thống kho kệ được thiết kế để lưu trữ các sản phẩm, nguyên phụ liệu trong nhà kho. Loại kệ này được hình thành từ cách ghép nối các thanh upright, beam, đằm và thường được hàn, cắt, bắn vít để tạo thành một hệ thống kho kệ có kết cấu vững chắc với nhau. Hệ thống kệ này thường có sẵn các kích thước về chiều rộng, chiều cao để phù hợp với các loại pallet được đặt lên nó. Hệ thống kệ được dùng để lưu trữ những hàng hóa sản phẩm có số lượng lớn và thường có mật độ lưu trữ cao. Thường được áp dụng ở các nhà kho công nghiệp là chủ yếu.

Khi sử dụng hệ thống kho chứa hàng này thì việc lưu trữ và quản lý hàng hóa, nguyên liệu của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hệ thống kệ có nhiều tầng với độ cao có thể lên đến 17m, tối ưu không gian về chiều cao giúp bạn tăng khả tăng thêm không gian lưu trữ. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không sử dụng loại kệ này.

Thị trường kho kệ này được phân khúc trên cơ sở cấu tạo, ứng dụng và địa lý. Phân loạ…

Bài đăng mới nhất

Sự lựa chọn tối ưu để chứa hàng hóa siêu nặng là gì?

Sử dụng kệ chứa hàng cho nhà kho

Kệ chứa hàng - Giaỉ pháp lưu trữ tối ưu cho nhà kho của bạn